Over Oersterk

De deelnemers

Doelgroep

Wij bieden dagbesteding voor volwassenen met een beperking. Ons uitgangspunt is om samen te kijken naar de mogelijkheden. De beperking wordt niet als uitgangspunt genomen.
Daardoor heeft Stichting Oersterk geen afgebakende doelgroep of leeftijdsgrens. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het voornamelijk gaat om deelnemers die vanwege een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding. Hierin zijn zij grotendeels zelfredzaam op het gebied van persoonlijke verzorging, maar hebben zij zorg nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij. Stichting Oersterk levert alleen begeleiding in het vrijwillig kader. Dit betekent dat deelnemers zelf kiezen werkzaam te willen zijn bij Stichting Oersterk.
Wij nodigen u graag uit voor een kop koffie bij ons op de locatie, om samen te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Graag van te voren even bellen of mailen, om een afspraak te maken.

Uitsluitcriteria:

Welke begeleiding biedt Stichting Oersterk niet?

  • Forensische zorg
  • Verpleegkundige handelingen
  • Zorg / begeleiding aan cliënten die vanwege hun beperking / psychische problematiek ernstige agressie vertonen
  • Risicovolle handelingen (buiten het beheer van medicatie)
  • Rolstoelvervoer, hiervoor zijn helaas geen middelen beschikbaar

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de reeds opgestarte begeleiding binnen Stichting Oersterk te beëindigen:

  • Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
  • Fysieke agressie
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Suïcidaliteit van cliënt
  • Zorg die in een gedwongen kader plaats moet gaan vinden.