Oesterk doet

Onze kernwaarden

Kleinschaligheid

Hiermee bedoelen wij dat onze deelnemers nooit zomaar een nummer zijn. De directie kent alle deelnemers en is ook bekend bij alle deelnemers. Doel van Stichting Oersterk is om op kleine schaal haar deelnemers volledig te kunnen ondersteunen, waarbij persoonlijke aandacht van groot belang is. Daarmee wordt tevens een ‘huiselijke sfeer’ gecreëerd.
De groepsgrootte is altijd een aandachtspunt zodat deelnemers blijven ervaren dat zij persoonlijke en passende aandacht krijgen van de aanwezige begeleiding.

Deelnemer centraal

We werken vanuit een individuele benadering, waarbij de begeleidingswijze en mogelijkheden zoveel mogelijk afgestemd worden op de ontwikkeling en behoeften van de deelnemer. Dit betekent dat waar de ene deelnemer bepaalde instructies of begeleiding nodig heeft, dit voor een ander weer heel anders kan zijn. Een duidelijk kader en structuur is voor iedereen geldend. Deze worden vorm gegeven in onze huisregels.

Maatwerk

Vanuit het oogpunt dat iedereen uniek is en er gekeken wordt naar de mogelijkheden, is ‘maatwerk’ een belangrijke kernwaarde. Zowel in werkwijze als in het organiseren van de juiste begeleiding, streven wij naar maatwerk passend bij de deelnemer en diens (gezin)systeem.

Onze begeleidingsvormen

Dagbesteding

Stichting Oersterk biedt op de locatie in Ulft dagbesteding aan voor (jong)volwassenen. De dagbesteding is naast het bieden van een herkenbare werkstructuur, ook bedoeld om de sociale en emotionele vaardigheden van de deelnemers te vergroten, door middel van verschillende activiteiten. Naast plezierig werken is maatschappelijke deelname een belangrijk onderdeel van de dagbesteding.

Eén op één begeleiding

Stichting Oersterk levert naast de groepsgerichte begeleiding ook individuele begeleiding. Dit kan bij de deelnemer thuis zijn, maar ook op een andere locatie buiten de woonomgeving. Indicatie loopt via de WMO of WLZ en de begeleiding richt zich op de hulpvraag van de deelnemer. Hierbij kan gedacht worden aan: ondersteuning bij het plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken, het leren omgaan met bepaalde situaties, het aanleren van een dag structuur of invullen van vrije tijd of het aanleren van sociale vaardigheden in bepaalde situaties. Wij proberen altijd te denken in mogelijkheden en een oplossing te verzinnen voor uitdagingen waar jij tegen aan loopt!

Samen met bedrijven

"Stichting Oersterk werkt graag samen!"

Stichting Oersterk werkt graag samen. Door onze diensten aan te bieden bij bedrijven willen we vanuit een ondersteunende rol bijdragen. Wanneer uw bedrijf een paar extra handen nodig heeft, er taken zijn die blijven liggen of een speciaal verzoek hebben rondom de werkzaamheden binnen uw bedrijf, dan dragen wij hier graag aan bij.

Wij willen zo onze maatschappelijke betrokkenheid tonen en daarnaast richting onze deelnemers laten zien dat dit ook een belangrijk deel van de maatschappij is. Door deelnemers ook dit onderdeel van de maatschappij te laten ervaren kunnen ze beter een keuze maken waar hun voorkeuren liggen en welke kant ze op willen. Momenteel wordt er samen gewerkt met o.a. de DRU cultuurfabriek en Azora ‘Debbeshoek’. Om de mogelijkheden te overleggen kunt u altijd contact met ons opnemen!

Bestellen bij oersterk

Bij Stichting Oersterk zijn er verschillende producten te bestellen! We bakken en bezorgen saucijzen, appelflappen.

In overleg kunnen wij ook appeltaart bakken. Voor de mogelijkheden rondom taart graag minstens een week van te voren contact opnemen.

Bestellen?
Saucijzen of
Appelflappen of
Appeltaart 28 cm

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op.