Contact opnemen

Elkaar beter leren kennen

Contact opnemen

Voor meer informatie, vragen of aanmelden kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

info@stichtingoersterk.nl
0613099408

Stichting Oersterk
Emailleplein 17
7071 AZ Ulft

Contactformulier  Werken bij oersterk

  Op dit moment zijn er geen vacatures

  Klachten melden

  Onze medewerkers zetten zich in om hun werk zo goed mogelijk te verrichten. Toch kan zich iets voordoen waar u (in meer of mindere mate) niet tevreden over bent. Mocht dat het geval zijn, dan willen wij u vragen om uw ontevredenheid aan ons bekend te maken. Enerzijds omdat we daarmee in de gelegenheid gesteld worden om de oorzaak van uw ontevredenheid weg te nemen. Anderzijds omdat uw klacht ons de kans biedt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

  Hieronder volgt de procedure die wordt gevolgd om je klacht te behandelen. Dit is weergegeven middels een stappenplan:

  Stap 1. Bespreken.

  Heb je een klacht? Bespreek deze dan eerst met de betrokken begeleider en/of persoonlijk begeleider. Op deze manier is de betrokken medewerker op de hoogte van de klacht. Door in gesprek te gaan kan er een uitleg worden gegeven en kan je wellicht samen tot een oplossing komen.
  Vind je het lastig om de klacht te bespreken met de direct betrokken begeleider dan is het mogelijk om het contactformulier te gebruiken bovenaan deze pagina of je klacht te mailen naar: info@stichtingoersterk.nl. Op deze manier komt de klacht bij Opvang Uniek binnen en zal er contact met je worden opgenomen om in gesprek te gaan.

  Stap 2. Schriftelijke klacht.

  Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid of wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet langer mogelijk is, kan je een schriftelijke klacht indienen via het klachtenformulier of via info@stichtingoersterk.nl. De schriftelijke klacht komt vervolgens bij de interne klachtenfunctionaris terecht. Deze zal een beoordeling maken van de te nemen stappen. Er zal in ieder geval aan alle betrokkenen de mogelijkheid geboden worden om hun kant van de zaak toe te lichten en de klacht proberen te verhelpen.

  Contactgegevens klachtenfunctionaris:
  Stichting Oersterk
  t.a.v. Klachtenfunctionaris
  Emailleplein 13
  7071 AZ Ulft

  Stap 3. De Geschillencommissie.

  Indien ook met behulp van een klachtenfunctionaris geen oplossing wordt gevonden voor de klacht of wanneer de aard van de klacht deze weg niet mogelijk maakt, kan je er voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.

  De Geschillencommissie beoordeelt geschillen met zorgaanbieders. Zij zijn onpartijdig en onafhankelijk. Er wordt contact opgenomen met beide partijen. Klachten kunnen enkel bij de Geschillencommissie worden voorgelegd indien de klacht eerst is neergelegd bij de organisatie.

  Contactgegevens Geschillencommissie:
  Bordewijklaan 46
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag.