Skip to content

Visie en Missie

Visie

‘Wij denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen’

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en om toekomstdromen waar te maken. Dit geldt ook voor mensen met een  beperking.

Het hebben van een werkplek speelt daarbij een belangrijke rol.  Door het hebben van werk in de vorm van dagbesteding, wil de dagbesteding de cliënt helpen om zich te ontplooien.

Missie

Stichting Oersterk wil op kleinschalige wijze een zinvolle dagbesteding bieden aan de cliënten, zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Door de kleinschaligheid kan er flexibel en innovatief ingespeeld worden op de individuele situatie en mogelijkheden van de cliënten.

Stichting Oersterk streeft ernaar direct in te spelen op vragen en/of problemen vanuit de cliënt en/of ouders/verzorgers. Door korte lijnen met de organisatie is er een direct aanspreekpunt, waardoor wij snel en deskundig in kunnen springen op deze vragen en/of problemen.

We zullen steeds zoeken naar wat de cliënt kan en aan kan. Zo willen we een werk- en/of leeromgeving creëren die bij de cliënt past.