Skip to content

Ontstaan

Stichting Oersterk is opgericht door een initiatief van ouders met een kind met een beperking, in samenwerking met een professional. Stichting Oersterk is officieel opgericht op 4 oktober 2013 bij notariële akte.

Tonnie Giesen:
Na een jaar van voorbereiding, diverse gesprekken met de gemeente en partijen hebben we eindelijk  kunnen starten.

Onze kinderen kwamen van het speciaal onderwijs. Na uitstroming van deze vorm van onderwijs, zijn de meeste kinderen aangewezen op een vorm van dagbesteding. Kijkend naar de mogelijkheden van zowel je kind, als de zorginstellingen probeer je te vinden wat passend is. Als er geen ‘klik’ is met de grotere zorgaanbieders en/of instellingen ben je zoekende. Kleinschaligheid, korte lijntjes, en een vast aanspreekpunt in combinatie met dagbesteding in je eigen omgeving, biedt vaak resultaat.

Op zoek naar een ‘warm gevoel’ en betrokkenheid. Een ‘thuis gevoel’ voor je eigen kind, dat is waar Stichting Oersterk voor staat. Kunnen we dit zelf niet organiseren? Jazeker! Omdat we ons al jaren samen met onze kinderen in de omgeving bevinden van ouders met kinderen en (jong)volwassenen met een beperking, weten we precies waar we het over hebben.

Je wilt je eigen kind een vertrouwde en veilige toekomst bieden. Een omgeving waar je kind op zijn/haar eigen niveau de weg weet te vinden. Eruit halen wat erin zit is ons motto! Geef ze de kans om zichzelf zoveel mogelijk te ontplooien. Dagbesteding dicht bij huis, zo mogelijk op fietsafstand, dat zou prachtig zijn.

Proberen zo dicht mogelijk bij huis een dagbestedingsplek te vinden. Het is gelukt! Ons deskundige team staat klaar voor u en uw kind.”