Skip to content

Klachtenprocedure

­

Onze medewerkers zetten zich in om hun werk zo goed mogelijk te verrichten. Toch kan zich iets voordoen waar u (in meer of mindere mate) niet tevreden over bent. Mocht dat het geval zijn, dan willen wij u vragen om uw ontevredenheid aan ons bekend te maken. Enerzijds omdat we daarmee in de gelegenheid gesteld worden om de oorzaak van uw ontevredenheid weg te nemen. Anderzijds omdat uw klacht ons de kans biedt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je klacht

Voor de klachten procedure klikt u hier